Contemporancinet Theatre

Our story

Welcome to Contemporancient Theatre

A new professional theatre company formed by playwright, actor and director Vic Mills and poet, novelist and academic Professor Kevin Mills, to bring contemporary theatre, exploring the history of Wales, to small venues around South Wales, engaging communities in exploring their own stories, past and present.

Cymraeg: Cwmni theatr newydd yw Contemporancient Theatre Company, wedi ei ffurfio gan ddramodydd, actor a chyfarwyddwr Vic Mills a bardd, nofelydd ac athro academaidd Kevin Mills. Pwrpas Contemporancient Theatre yw i ddod â theatr gyfoes i leoliadau bach ar draws De Cymru, gan ymgysylltu gyda’r gymuned i archwilio hanesion Cymru yn ogystâl â’i straeon leol, o’r gorffenol i’r presenol.